Udruženje koje ima želju, volju i ideju kako poboljšati život OSI u opštini Babušnica

PROJEKTI

Javni pozivi "Da mladi znaju kako"

Udruženje Kuća za nas jedan je od partnera na projektu „Da mladi znaju kako“ koji sprovodi Centar za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada, finansira se kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji finansira Evropska unija (EU).

Projekat Kompostiraj - profitiraj

UG „Kuća za nas“ brine o ljudima, ali i o okolini u kojoj žive, te od 01.07.2021. do 31.12.2021. sprovodimo projekat “Kompostiraj – profitiraj!” koji podržava ORCA organizacije za poštovanje i brigu o životinjama kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji“. Uvođenjem sistema kompostiranja u grupi od 10 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Babušnica, informativnom kampanjom i edukacijom udruženje građana “Kuća za nas” iz Babušnice povećaće znanja i svest stanovništva o životnoj sredini, znanja o efektima otpada na prirodu i ukazati na direktnu korist za domaćinstva zbog besplatnog đubriva čime kompostiranje može postati redovan segment upravljanja otpadom na nivou pojedinačnih domaćinstava. Takođe, planiramo da izradimo predlog uključivanja kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom na teritoriji opštine Babušnica u Plan razvoja Opštine Babušnica 2021. – 2028. g. i druge relevantne lokalne dokumente. Svaki stanovnik u Srbiji u proseku dnevno proizvede oko kilogram đubreta, od čega skoro polovinu čini biorazgradivi otpad koji nepovratno završava na deponijama i zagađuje okolinu, a kompostiranjem se može preraditi i ponovo upotrebiti, donoseći nam finansijsku korist (dobijeni kompost bi koristila sama domaćinstva za sopstvene potrebe) i bezbedniju životnu okolinu. Pozivamo vas da kompostiramo biorazgradivi otpad kako bi sačuvali prirodu, sačuvali novac i pružili pozitivan primer u našoj zajednici.
Pusti video zapis

KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA: SVI PROFITIRAJU!

Kompostiranje se u Srbiji sve više prepoznaje kao dobar način odlaganja i korišćenja biorazgradivog otpada. Ipak, to nije slučaj u Babušnici, maloj opštini pirotskog okruga, gde otpad iz poljoprivrede, baštenski otpad i ostali biorazgradivi otpad čine preko 50% ukupnog otpada.

U Babušnici se biorazgradivi otpad često spaljuje u domaćinstvima na poljoprivrednim parcelama, uprkos tome što je to zabranjeno. Drugi čest način odlaganja biorazgradivog otpada je na lokalnu deponiju. Tako se zagađuje zemljište, voda i vazduh.

Udruženje “Kuća za nas” iz Babušnice, predlaže kompostiranje kao održiv način iskorišćavanja biorazgradivog otpada u korist prirode i čoveka. Ovo udruženje želi da Babušnica postane primer pravilnog upravljanja biorazgradivim otpadom iz domaćinstva i prva opština koja je propisala i primenjuje kompostiranje kao primarni način upravljanja biorazgradivim otpadom iz domaćinstva.

Kroz inicijativu “Kompostiraj – profitiraj!”, udruženje “Kuća za nas” će napraviti prvi korak ka tome. Obučiće zainteresovane poljoprivrednike da kompostiraju i pomoći će im da uspostave proces kompostiranja na svojim gazdinstvima. Na osnovu ovog primera dobre prakse kreiraće model kompostiranja biorazgradivog otpada iz domaćinstva i izradiće predlog za uključivanje kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom u lokalne propise u Babušnici.

ŠTA JE KOMPOSTIRANJE?

Kompostiranje je proces pri kome se biorazgradivi otpad, pomoću aktivnosti mikroorganizama koji žive u tlu (bakterije, gljivice, sitne životinje) i uz prisustvo kiseonika, pretvara u kompost. Kompost je proizvod koji dobijamo kompostiranjem. To je materijal sličan humusu koji je bogat hranjivim materijama za biljke.

KOJE SU KORISTI OD KOMPOSTIRANJA ZA PRIRODU I LJUDE?

Prednosti kompostiranja su mnoge. Korišćenje komposta obogaćuje zemljište i unapeđuje njegovu plodnost, pomaže zemljištu da zadrži vlažnost i suzbija bolesti biljaka i štetne organizme. Korišćenje komposta smanjuje potrebu korišćenja hemijskih preparata koji se koriste kao đubrivo. Jednom rečju, korišćenje komposta stvara samoodrživo, plodno tlo, spremno za poljoprivrednu proizvodnju.

Kompost se koristi kao đubrivo za poboljšanje zemljišta i ima izvesnu tržišnu vrednost. Ostvaruje se finansijska ušteda jer kompost zamenjuje kupovna veštačka đubriva.

Korišćenje komposta povoljno utiče na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i produžava se vek korišćenja deponija, te na taj način doprinosi zdravijoj životnoj okolini.

Podršku za inicijativu “Kompostiraj – profitiraj!”, obezbedili smo kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pogledajte i druge inicijative na sledećem linku!