Udruženje koje ima želju, volju i ideju kako poboljšati život OSI u opštini Babušnica

O NAMA

Organzacija „Kuća za nas“ je nevladina organizacija osnovana u opštini Babušnica sa ciljem pobiljšanja informisanosti građana, OSI (osoba sa invaliditetom), medija, institucija, donatora, kao i drugih sličnih udruženja o aktivnostima udruženja i problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju.

Sa nama osobe sa invaliditetom u Babušnici imaju mesto gde mogu da dobiju željene informacije, prate aktivnosti vezane za rad udruženja i uključe se u iste.

Udruženje „Kuća za nas“ nastoji da uz komunikaciju sa stanovništvom i transparentan rad, utiče na podizanje svesti stanovništva o položaju OSI, kao i u da ukaže na mogućnost uključivanja lokalnog stanovništva u u različite akcije koje doprinose položaju OSI.

Kako bismo promenili ovakvo stanje moramo se udružiti i aktivirati. Neophodno je edukovati stanovništvo o osobama sa invaliditetom. Znanja koja smo stekli treba unapređivati i proširivati kroz različite obuke i radionice.

Moramo glasno reći koji su naši problemi i biti uporni u radu na njihovom rešavanju!

Naše vredosti su:

Nezavisnost – nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva od bilo kog pojednica, institucije, organizacije ili političke partije;

Inicijativa – predlaganje novih rešenja;

Timski rad – do cilja se dolazi timskim radom uvažavajuči mišljenja i interese;

Informisanost – prikupljanje relevantnih informacija doprinosi ispunjavanju cilja;

Transparentnost – rad udruženja je javan pošto je od interesa svih građana;

Misija udruženja Poboljšanje položaja i podsticanje društvenog aktivizma osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina.

Vizija udruženja Naša vizija je da u budućnosti postanemo udruženje koje ima kapacitete da odgovori na potrebe osoba sa invaliditetom i na taj način poboljša položaj OSI na teritoriji opštine Babušnica.

Miljana Rančić je diplomirani ekonomista Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice. Miljana radi u civilnom sektoru od 2017. godine na planiranju, sprovođenju i izveštavanju na projektima ekonomskog osnaživanja žena iz marginalizovanih kategorija. Jedna je od žena osnivača ZZ Darovi Lužnice i bavi se organskom poljoprivrednom proizvodnjom na svom poljoprivrednom gazdinstvu. Jedna je od osnivača i predsednica udruženja osoba sa invaliditetom „Kuća za nas“.

Intervju

“Kuća za nas”: “Mi smo imali hrabrosti da preduzmemo nešto i radimo na unapređenju čitave zajednice”

Udruženje “Kuća za nas” nastalo je sa ciljem ekonomskog osnaživanje osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina u opštuni Babušnica.

Na koji način “Kuća za nas” radi na suzbijanju diskriminacije, poboljšanju zapošljivosti i ekonomskom osnaživanju osoba sa invaliditetom i žena iz ruralnih područja, ispričala nam je predsednica udruženja, Miljana Rančić.

Aktivistički motivator

Još jedno upoznavanje sa kompostiranjem u Babušnici

U novembru je udruženje „Kuća za nas” organizovala „Dan otvorenih vrata” na koji su zainteresovani građani došli da vide kompostiranje u praksi i nauče kako da to rade u svom domu. Događaj je poslužio za umrežavanje sa aktivistima sličnih interesovanja.

IZVEŠTAJI I ZAPISNICI

Udruženje “Kuća za nas” pre svega poštuje javnost rada, tako da sve izveštaje i zapisnike možete naći objavljene na sajtu.