Udruženje koje ima želju, volju i ideju kako poboljšati život OSI u opštini Babušnica

Postanite deo kruga donatora

NAmenski račun za donacije je

150-0000000045431-33

PrIMALAC

Udruženje građana „Kuća za nas“, Ljuberađa bb, 18217 Babušnica

Svrha uplate

Donacija za udruženje građana „Kuća za nas“

KONTAKTIRAJTE NAS U VEZI DONACIJA