VESTI

Okrugli sto i radionica kao deo projekta "Žene sa invaliditetom u zajednici"

UG „Kuća za nas“ organizovala je okrugli sto i radionicu kao deo projekta „Žene sa invaliditetom u zajednici“, koji se sprovodi u saradnji sa Mrežom …IZ KRUGA – Srbija. Projekat finansira Oak fondacija iz Švajcarske u okviru programa „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“.

Radionica na temu nasilja i servisa podrške za žene sa invaliditetom koje se nalaze u situaciji nasilja održana je u četvrtak, 18.05. Radionicu je vodila Snežana Mađerčić, predsednica Mreže …IZ KRUGA – Srbija. Cilj radionice bio je informisati i edukovati žene sa invaliditetom o servisima podrške dostupnim u njihovoj lokalnoj zajednici. Poziv je bio upućen svim ženama da prisustvuju događaju koji se održao u informativno-edukativnom centru Turističke organizacije Babušnice, od 15h do 17h.

Kroz razmenu iskustava i pitanja, učesnice su dobile priliku da steknu veće samopouzdanje, ohrabrenje i da se informišu o svojim pravima i dostupnim resursima. Radionica je pružila prostor za podršku, solidarnost i umrežavanje među ženama sa invaliditetom koje su prošle kroz slična iskustva.

Radionica je uspešno ispunila svoj cilj, informišući i edukujući žene sa invaliditetom o servisima podrške i pružajući im osnažujuće informacije. UG Kuća za nas izražava zahvalnost Snežani Mađerčić na vođenju ove važne radionice i svim ženama sa invaliditetom koje su prisustvovale, doprinoseći tako stvaranju sigurnijeg okruženja za sve žene u zajednici.

Okrugli sto na temu „Servisi podrške u lokalnoj zajednici za žene sa invaliditetom“ održan je u petak, 19.05. takođe u informativno-edukativnom centru Turističke organizacije Babušnice, od 11h do 13h. Na okruglom stolu su, pored žena sa invaliditetom, prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacija civilnog društva. Ova raznovrsna grupa učesnika je doprinela bogatim diskusijama i razmeni ideja.

Tokom okruglog stola, razmatrani su izazovi sa kojima se žene sa invaliditetom suočavaju u pristupu servisima podrške i identifikovane su mogućnosti za poboljšanje postojećih servisa.

Predstavnici lokalne samouprave su pružili uvid u postojeće programe podrške i resurse koji su dostupni ženama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Centar za socijalni rad je izneo svoje iskustvo u radu sa ženama sa invaliditetom koje su žrtve nasilja i diskutovao o potrebama za daljim unapređenjem usluga podrške. Nacionalna služba za zapošljavanje je predstavila programe i inicijative usmerene ka zapošljavanju žena sa invaliditetom i mogućnostima za njihovo ekonomsko osnaživanje. Organizacije civilnog društva su podelile svoja iskustva u pružanju podrške ženama sa invaliditetom.

Okrugli sto je predstavljao značajan korak ka jačanju saradnje između različitih aktera i osiguravanju da se glasovi žena sa invaliditetom čuju i uzmu u obzir prilikom donošenja odluka o unapređenju servisa podrške.

Najnoviji komentari

    Ostavite odgovor

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *