VESTI

Završetak projekta „Kompostiraj-profitiraj“

Ove godine naše udruženje uspešno je realizovalo projekat „Kompostiraj – profitiraj!“ uz podršku ORCA organizacije za poštovanje i brigu o životinjama kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji“.

Okupili smo i obučili grupu od 10 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Babušnica da kompostiraju biorazgradivi otpad u svojim domaćinstvima, a uz pomoć kompostera koje su dobili kroz projekat. Oni će u proleće iz svojih kompostera dobiti kompost koji će koristiti kako  bi dobili zdrave i jake biljke i uštedeće na kupovini zemlje i veštačkih  djubriva.

Radili smo na informisanju stanovništva o tome zašto je važna ova tema. Izradili smo Uputstvo za  kompostiranje biorazgradivog  otpada i podelili ga sa građanima.

Održali smo Dan otvorenih vrata gde su zainteresovani sugrađani mogli da se upoznaju sa  kompostiranjem u praksi.

Susreli smo se sa donosiocima odluka u našoj opštini i predstavili im Predlog uključivanja kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom na teritoriji opštine Babušnica u Plan razvoja opštine Babušnica 2021. – 2028. g. Važno je da kompostiranje dobije podršku i kroz odgovarajuće dokumente i da se podstiče od strane institucija.

Upravljanje otpadom, odnosno kompostiranje za našu opštinu je relevantna tema i iz ugla organske poljoprivrede. Opština Babušnica ima idealne uslove za bavljenje organskom poljoprivredom. Od 2016. godine postoji i više domaćinstava koja se nalaze u procesu sertifikacije ili su sertifikovana za  organsku proizvodnju. Po principima organske poljoprivrede neophodno je smanjiti unošenje novih resursa ponovnim korišćenjem starih i recikliranjem kako bi se resursi očuvali, zemljište održalo zdravim i dalo zdrav rod.

Ove rezultate postigli smo zahvaljujući ORCA organizaciji za poštovanje i brigu o životinjama, donosiocima odluka, poljoprivrednim proizvođačima koji su učestvovali u projektu i svim stanovnicima opštine Babušnica.

Projekat se završava, ali ćemo mi nastaviti da se bavimo ovom temom jer mislimo da je veoma važna za sve.

 

Svaki stanovnik u Srbiji u proseku dnevno proizvede oko kilogram đubreta, od čega skoro polovinu čini biorazgradivi otpad koji nepovratno završava na deponijama i zagađuje okolinu, a kompostiranjem se može preraditi i ponovo upotrebiti, donoseći nam finansijsku korist i bezbedniju životnu okolinu.

Kompostirajmo svi i profitirajmo!

Najnoviji komentari

    Ostavite odgovor

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.