VESTI

Podeljeno 10 kompostera u opštini Babušnica

Udruženje građana „Kuća za nas“ iz Babušnice je 24.07.2021. godine podelilo 10 kompostera zapremine 470l lokalnom proizvođačima sa ciljem promovisanja kompostiranja u okviru projekta „Kompostiraj-profitiraj“

Uvođenjem sistema kompostiranja u grupi od 10 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Babušnica, informativnom kampanjom i edukacijom udruženje građana „Kuća za nas“ iz Babušnice povećava znanje i svest stanovništva o životnoj sredini, znanje o uticaju otpada na okolinu i ukazuje na direktnu korist za domaćinstva zbog besplatnog đubriva čime kompostiranje može postati redovan segment upravljanja otpadom na nivou pojedinačnih domaćinstava.

UG „Kuća za nas“ registrovano je u oktobru 2019., sa sedištem u Ljuberađi, a iz potrebe da se promeni položaj osoba sa invaliditetom u opštini Babušnica. Udruženje se bavi unapređenjem položaja i povećanjem uključenosti osoba sa invaliditetom u aktivnosti lokalne zajednice, a posebno žena iz ruralnih sredina, kroz njihovo ekonomsko osnaživanje, eliminaciju svih oblika nasilja i diskriminacije, stvaranjem uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve sfere društvenog života i promenu svesti okruženja o položaju, pravima i zaštiti osoba s invaliditetom.

Udruženje građana „Kuća za nas“ brine o ljudima, ali i o okolini u kojoj žive, te od 01.07.2021. do 31.12.2021. sprovodimo projekat “Kompostiraj – profitiraj!” koji podržava ORCA organizacije za poštovanje i brigu o životinjama kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji“.
Takođe, planiramo da izradimo predlog uključivanja kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom na teritoriji opštine Babušnica u Plan razvoja Opštine Babušnica 2021. – 2028. g. i druge relevantne lokalne dokumente.

 

Ovom prilikom vas pozivamo da kompostiramo biorazgradivi otpad kako bi sačuvali prirodu, sačuvali novac i pružili pozitivan primer u našoj zajednici.

Najnoviji komentari

    Ostavite odgovor

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.