RADIONICE

Radionica „kompostiranje“

Udruženje građana „Kuća za nas“ iz Babušnice je 14.07.2021. godine organizovalo prvu radionicu sa ciljem promovisanja kompostiranja. Obuka je održana za poljoprivredne proizvođače u projektu „Kompostiraj-profitiraj“ u Ženskom centru u selu Gorčinci pri čemu je potpisaln Memorandum o saradnji. Obuku su sproveli predavači Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Pirot sa ciljem potpunog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača da samostalno kompostiraju i uspostavljanja procesa kompostiranja u domaćinstvima uz praćenje i podršku udruženja “Kuća za nas” .
U okviru radionice polaznici su učili kako mogu organski otpad iz svog domaćinstva pretvoriti u kompost. Uvođenjem sistema kompostiranja u grupi od 10 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Babušnica, informativnom kampanjom i edukacijom udruženje građana „Kuća za nas“ iz Babušnice povećava znanje i svest stanovništva o životnoj sredini, znanje o uticaju otpada na okolinu i ukazuje na direktnu korist za domaćinstva zbog besplatnog đubriva čime kompostiranje može postati redovan segment upravljanja otpadom na nivou pojedinačnih domaćinstava.
UG „Kuća za nas“ registrovano je u oktobru 2019., sa sedištem u Ljuberađi, a iz potrebe da se promeni položaj osoba sa invaliditetom u opštini Babušnica. Udruženje se bavi unapređenjem položaja i povećanjem uključenosti osoba sa invaliditetom u aktivnosti lokalne zajednice, a posebno žena iz ruralnih sredina, kroz njihovo ekonomsko osnaživanje, eliminaciju svih oblika nasilja i diskriminacije, stvaranjem uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve sfere društvenog života i promenu svesti okruženja o položaju, pravima i zaštiti osoba s invaliditetom. Udruženje građana „Kuća za nas“ brine o ljudima, ali i o okolini u kojoj žive, te od 01.07.2021. do 31.12.2021. sprovodimo projekat “Kompostiraj – profitiraj!” koji podržava ORCA organizacije za poštovanje i brigu o životinjama kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji“. Takođe, planiramo da izradimo predlog uključivanja kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom na teritoriji opštine Babušnica u Plan razvoja Opštine Babušnica 2021. – 2028. g. i druge relevantne lokalne dokumente.
Ovom prilikom vas pozivamo da kompostiramo biorazgradivi otpad kako bi sačuvali prirodu, sačuvali novac i pružili pozitivan primer u našoj zajednici.
Najnoviji komentari

    Ostavite odgovor

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *