Udruženje koje ima želju, volju i ideju kako poboljšati život OSI u opštini Babušnica

Udruženje Građana "Kuća za nas"

Udruženje koje ima želju, volju i ideju kako poboljšati život OSI u opštini Babušnica

Naše udruženje sprovodi anketu za žena sa invaliditetom sa ciljem pravilnog prepoznavanja njihovih potreba u našoj opštini, odnosno servisa podrške koji su im potrebni. Anketa je anonimna i možete je popuniti na sledećem linku

NAŠA MISIJA

Naša misija je poboljšanje položaja i podsticanje društvenog aktivizma osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je da u budućnosti postanemo udruženje koje ima kapacitete da odgovori na potrebe osoba sa invaliditetom i na taj način poboljša položaj OSI na teritoriji opštine Babušnica.

NAŠE VREDNOSTI

Naše vrednosti su: nezavisnost, inicijativa, timski rad, informisanost, transparentnost

Pridruži se krugu donora

NAmenski račun za donacije je

150-0000000045431-33

PrIMALAC

Udruženje građana „Kuća za nas“, Ljuberađa bb, 18217 Babušnica

Svrha uplate

Donacija za udruženje građana „Kuća za nas“

Postani član

Učlani se u naše udruženje i menjaj stvari na bolje. Prati naše akcije. Učestvuj u aktivnostima. Pohađaj obuke i radionice. Predloži nam ideje za buduće projekte. Kao član udruženja prati i predlaži akcije i učestvuj u aktivnostima.

Kompostiranje

U ovom dokumentu saznaćete šta je kompostiranje, kako da to uradite i zašto je važno da kompostiramo.

SVAKI STANOVNIK U PROSEKU DNEVNO PROIZVEDE 1KG ĐUBRETA, OD ČEGA SE 50% MOŽE KOMPOSTIRATI.

Kompostiranje predstavlja kontrolisan proces pri kojem se biorazgradivi otpad, pomoću aktivnosti organizama koje žive u tlu (bakterije, gljivice, sitne životinje) i uz prisustvo kiseonika, pretvaraju u kompost.

Aktivistički motivator

Još jedno upoznavanje sa kompostiranjem u Babušnici

U novembru je „Kuća za nas” organizovala „Dan otvorenih vra- ta” na koji su zainteresovani građani došli da vide kompostiranje u praksi i nauče kako da to rade u svom domu. Događaj je poslužio za umrežavanje sa aktivistima sličnih interesovanja.